Dowiedz się jak wydłużyć żywotność taśmy

Dowiedz się jak wydłużyć żywotność taśmy

Okres eksploatacji i wydajność taśmy można znacząco wydłużyć poprzez samodzielnie wykonane proste działania profilaktyczne. W dzisiejszym wpisie omówię, w jaki sposób wydłużyć okres eksploatacji dzięki łatwym czynnościom związanym z konserwacją i naprawą.

Przechowywanie

 • Taśmy przechowuj w oryginalnych opakowaniach.
 • Chroń taśmy przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, wilgocią, skrajnie wysokimi lub niskimi temperaturami i promieniowaniem UV. Najlepiej przechowuj je w ciemnym pomieszczeniu lub w opakowaniu nieprzepuszczającym światła, które również chroni taśmy przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Produkty zawierające poliamidy przechowuj zawsze w szczelnym opakowaniu, aby uniknąć niepożądanego wchłaniania wilgoci lub wysychania.

Kontrola przenośnika i montaż nowej taśmy

 • Upewnij się, że wszystkie części instalacji mające kontakt z taśmą są czyste i bez śladów oleju, smaru oraz brudu itd.
 • Sprawdź, czy wszystkie koła pasowe, rolki i noski są ustawione w osi równolegle i pod odpowiednim kątem do kierunku ruchu taśmy. Upewnij się, że konstrukcja wsporcza nie jest zniekształcona i jest prawidłowo wyrównana we wszystkich płaszczyznach.
 • Koniecznie sprawdź, czy wymiary instalacji są prawidłowe. Najlepszą metodą jest pomiar przekątnych.
 • Urządzenie napinające ustaw na najniższy stopień napinania.
 • Sprawdź i w razie konieczności wymień powłokę strony nośnej bębna na napędzie.
 • Upewnij się, że taśma nie uległa uszkodzeniu. Zabezpiecz jej końce, aby nie uległy skręceniu lub załamaniu podczas montażu.

Naprężanie po raz pierwszy

 • Upewnij się, że koło pasowe napędzające może napędzać pas bez poślizgu nawet pod maksymalnym obciążeniem. Prawidłowo przeprowadź procedurę naprężania, obserwując minimalne wydłużenie początkowe.
 • Minimalne wydłużenie początkowe dla taśm z tkaniną poliestrową wynosi 0,3%, a dla pasów z tkaniną poliamidową wynosi 0,5%. Uwaga: w przypadku taśmy transportującej z noskiem nożowym należy rozciągnąć taśmę w stopniu wystarczającym, aby nie ześlizgnęła się z bębna napędowego.

Wyrównanie taśmy

 • Ze względu na to, że taśma transportująca jest wyrównywana do konstrukcji i elementów, na których działa, kluczowe jest, aby przenośnik był prawidłowo wyrównany, a taśma została prawidłowo zamontowana przez przeszkolony personel.
 • Regulacji dokonuj małymi krokami, pracując nad jednym kołem pasowym. Jednoczesna regulacja wielu kół pasowych lub rolek może mieć negatywny wpływ na charakterystykę prowadzenia taśmy, powodując utratę stabilności i odmienne działanie w różnych warunkach roboczych.
 • Po każdej regulacji należy umożliwić taśmie kilkukrotny obrót w celu ustalenia pozycji zgodnie z nowym wyrównaniem.
 • Kluczowe jest zapobieganie ocieraniu się krawędzi taśmy o instalację, co może prowadzić do trwałych i nieodwracalnych uszkodzeń.

Czyszczenie

 • Wszystkie elementy instalacji, które stykają się z taśmą utrzymuj w czystości. Olej, smar, wilgoć, rdza, brud, ślady transportowanych produktów itd. na kołach pasowych, rolkach, prowadnicach ślizgowych i innych częściach instalacji mających kontakt z taśmą mogą powodować problemy dotyczące działania i wydajności taśmy i z pewnością skracają okres trwałości taśmy.
 • Poniżej przedstawiono kilka ogólnych uwag dotyczących czyszczenia taśm transportujących:
  • Jeśli to możliwe, czyszczenie przeprowadzaj podczas przestoju. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
  • Lekkie zanieczyszczenia i osady (np. pył) usuwaj przy użyciu miękkiej szmatki – suchej lub nawilżonej zimną lub ciepłą wodą.
  • Olej i smar możesz usuwać za pomocą gorącej wody i domowych detergentów bez środków ściernych (produkty słabo pieniące się ułatwiają spłukiwanie).
  • Czyszczenie punktowe możesz wykonać przy użyciu wilgotnej szmatki, nakładając odpowiedni rozpuszczalnik.
  • Ciężkie zabrudzenia usuwaj przez pocieranie z zastosowaniem gorącej wody z mydłem lub mycie łagodnym rozpuszczalnikiem.

Te proste metody konserwacji mogą znacznie wydłużyć okres trwałości taśmy i oszczędzić wielu godzin pracy i zbędnych przestojów. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące najlepszej ochrony dla twojej taśmy, skontaktuj się z nami.

Pobierz naszą Instrukcję instalacji i konserwacji taśm transportujących (6040), aby uzyskać więcej informacji.

2017 1 czerwca  |  Posted by

René Grevengoed

René Grevengoed is an Application Engineer who has worked at Habasit in the Netherlands since 1996. He speaks native Dutch and he is also fluent in English. Grevengoed specializes in general conveying, including fabric conveyor and power transmission belts. His expertise is applicable in several industries, including food, material handling, as well as printing and paper applications. Grevengoed’s experience began in workshops and onsite fittings where he was able to acquire the necessary special skills in order to progress to where he is today.

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny