Deklaracja zgodności – zależność między czasem kontaktu a temperaturą

Deklaracja zgodności – zależność między czasem kontaktu a temperaturą

W poprzednim wpisie omówiono obowiązkowe informacje, które muszą znaleźć się w Deklaracji zgodności. Jednym z wymagań rozporządzenia nr 10/2011 jest specyfikacja dotycząca użytkowania taśmy. Określa ona, jak długo oraz w jakiej temperaturze, materiał może mieć kontakt z żywnością. Często otrzymuję pytania o restrykcyjny charakter tego rozporządzenia i zmienne czynniki wpływające na czas kontaktu. Na przykład czy produkt należy zutylizować, jeśli miał kontakt z taśmą transportującą przez dłuższy czas niż określony czas kontaktu?

Czas kontaktu

W Deklaracjach zgodności wielu naszych materiałów, z których wykonane są taśmy, wskazany jest czas kontaktu wynoszący 30 minut przy temperaturze żywności wynoszącej 80°C. Rozporządzenie nr 10/2011 określa, że w przypadku obniżenia temperatury o 10°C maksymalny czas kontaktu jest dwukrotnie dłuższy. Oznacza to, że:

  • Przy temperaturze 70°C obowiązuje maksymalny czas kontaktu wynoszący 1 godzinę.

Z tego względu wyniki pozostają w mocy. Ta zasada obowiązuje również w odwrotnej sytuacji, dlatego:

  • Przy wzroście temperatury do 90°C maksymalny czas kontaktu będzie wynosić 15 minut.

Deklaracja zgodności

Z tego względu nie trzeba koniecznie utylizować produktów, które miały kontakt z taśmą przez czas dłuższy niż wskazany w Deklaracji zgodności. Wszystko zależy od temperatury produktu.

Należy zawsze sprawdzać warunki testów

Im dłuższy dopuszczalny czas kontaktu, tym więcej możliwych zastosowań taśmy. Na przykład taśmy do transportu żywności Habasit Premium TPU umożliwiają dłuższy czas kontaktu w porównaniu ze standardowymi taśmami. Ponieważ Rozporządzenie 10/2011 wskazuje, że czasy kontaktu mogą się zmieniać w zależności od temperatury, podczas porównywania różnych taśm, należy zwrócić uwagę na warunki testowania określone w deklaracji zgodności (i pamiętać, że nie wszyscy producenci wykonują testy w tych samych temperaturach). Poniżej opiszemy sytuację, z jaką się spotkaliśmy:

  • Testowanie przez 2 godziny w temperaturze 70°C umożliwia czas kontaktu wynoszący 15 minut w 100°C
  • Testowanie przez 30 minut w temperaturze 110°C umożliwia czas kontaktu wynoszący 1 godzinę w 100°C

Karty charakterystyki produktów

Niektórzy inżynierowie zauważyli, że maksymalna dopuszczalna temperatura określona w karcie charakterystyki różni się od temperatury w Deklaracji zgodności. Dlaczego tak się dzieje? To bardzo proste: w przypadku zastosowań związanych z żywnością należy stosować Deklarację zgodności. Temperatura wskazana w karcie charakterystyki odnosi się do technicznie dopuszczalnej temperatury, np. temperatury, którą jest w stanie wytrzymać połączenie.

Masz pytania dotyczące czasu kontaktu taśmy do transportu żywności lub określonej Deklaracji zgodności? Skontaktuj się ze mną w dowolnym momencie. Z przyjemnością Ci pomogę.

 

2020 5 czerwca  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny