Czym jest efekt cięciwy lub efekt wielokąta?

Czym jest efekt cięciwy lub efekt wielokąta?

Często otrzymujemy pytania dotyczące efektu cięciwy / wielokąta, w związku z czym postaram się wyjaśnić znaczenie tego terminu i zasugerować kilka sposobów, które pomogą ten niepożądany efekt zredukować.

Ogniwa modułowe i łańcuchowe mogą przeskakiwać na kole zębatym sprawiając, że prędkość liniowa taśmy zmienia się. Powoduje to powstanie ruchu wibracyjnego, który z kolei może prowadzić do zakłóceń w transporcie produktów znajdujących się na taśmie. Natężenie zmian prędkości zależy od liczby zębów koła pasowego.

W przypadku kół zębatych o mniejszej liczbie zębów zmiana prędkości jest znaczna (w przypadku 5 zębów różnica sięga ponad 14%), dlatego w celu ograniczenia efektu wielokąta zalecamy użycie kół zębatych z minimum 12 zębami. Co ciekawe, przyczyną efektu wielokąta są nie tylko koła zębate, można go bowiem zaobserwować również w przypadku wszystkich rolek nienapędzanych, napędzanych lub nośnych. Wówczas rolki o odpowiedniej średnicy (odpowiadającej wartości nominalnej podziałki koła zębatego z 12 zębami) mogą przyczynić się do zniwelowania przeskoków.

Efekt ten można zredukować również przez zwiększenie liczby powierzchni stykowych wokół obwodu koła pasowego. Sugerujemy konstrukcję przenośnika uwzględniającą zębatki o możliwie największym promieniu. Pamiętajmy jeszcze, że odległość pomiędzy środkami kół zębatych nie może być wielokrotnością podziałki taśmy.

Pobierz „Przewodnik technologiczny HabasitLINK”, aby uzyskać więcej informacji na temat taśm modularnych.

W razie dodatkowych pytań dotyczących efektu wielokąta, skontaktuj się z nami!

2017 1 czerwca  |  Posted by

Marco Hollander

Marco Hollander joined the Habasit Netherlands team in September 2000 and works as a Technical Manager. He specializes in modular belts, chains and profiles in the food and material handling industries. He is also well-versed in general conveying and spiral applications. Hollander is always ready to answer questions from customers or Key Account Managers with any technical issues. He speaks Dutch, English and German and enjoys the challenge and variety of his work.

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny