Czy znasz już uaktualnioną dyrektywę ATEX w sprawie taśm transportujących w środowiskach zagrożonych wybuchem?

Czy znasz już uaktualnioną dyrektywę ATEX w sprawie taśm transportujących w środowiskach zagrożonych wybuchem?

W przemyśle bezpieczeństwo zawsze jest priorytetem, bez względu na to, czy chodzi o zapobieganie wypadkom, skażeniu żywności, pożarom, zagrożeniom chemicznym czy wybuchom.
Te ostatnie są przedmiotem unijnej dyrektywy ATEX, a ponieważ jej treść została zaktualizowana w grudniu 2018 roku, aby odzwierciedlać najnowsze zmiany w obowiązujących normach, jest to doskonała okazja, aby przyjrzeć się czynnikom istotnym dla zapobiegania wybuchom.

Dyrektywa ATEX

ATEX (skrót od ATmosphere EXplosive) jest nazwą dyrektywy europejskiej regulującej stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym zagrożenie wybuchem jest zmniejszone lub wyeliminowane.

Wspomniana dyrektywa dotyczy urządzeń elektrycznych jako całości. Części przenośnika, które nie stanowią urządzeń elektrycznych, np. taśmy transportujące, nie mogą uzyskać certyfikatu ATEX, niemniej jednak taśma pracująca na przenośniku może decydować o jego zgodności z dyrektywą.

Zagrożenie wybuchem

Podczas procesu produkcyjnego lub transportu może powstawać wybuchowy gaz lub pył. Transport skrobi lub mąki, butelkowanie alkoholu czy produkcja sztucznych ogni lub amunicji to przykłady potencjalnych zagrożeń. W takich środowiskach należy unikać wysokiej temperatury lub iskier powstających wskutek wyładowań elektrostatycznych. Są to potencjalne zagrożenia w suchym środowisku, na przykład jeśli przenośnik został nieprawidłowo zamontowany i wyposażony jest w taśmę o zbyt małym naprężeniu.

W poszczególnych środowiskach występują różne zagrożenia. Środowiska można podzielić na różne strefy, jak pokazuje poniższa tabela:

Zone Duration of the occurrence of an explosive atmosphere Equipment category
Gases, vapors, mists 0 continuously, for a long period, frequently 1G
1  occasionally 2G
2 rarely and for a short period 3G
Dusts 20 continuously, for a long period, frequently 1D
21  occasionally 2D
22  rarely and for a short period 3D

(źródło)

Taśmy transportujące firmy Habasit a deklaracja zgodności

W celu dostosowania naszych taśm transportujących do środowiska zagrożonego wybuchem wyposażamy je w przewodniki elektryczne. Dzięki temu taśma zostaje natychmiast pozbawiona ładunku elektrycznego, co zapobiega powstawaniu iskier.

Wymienione poniżej taśmy transportujące firmy Habasit zostały poddane surowym testom i są dostarczane z deklaracją zgodności potwierdzającą, że mogą być używane w strefach ATEX 1, 2, 20, 21 i 22.
EMB-12EMCH
ENB-12ERCH
EMB-20EMCH
NAB-20EFWV-A2F1
ENA-151AEBH

Istnieje kilka warunków, które muszą być spełnione, na przykład maksymalna prędkość wynosząca 5 m/s oraz prawidłowo wyprowadzona instalacja. Błędy instalacyjne mogą na przykład powodować poślizg wytwarzający ładunki elektrostatyczne.

Aktualizacja dyrektywy ATEX z grudnia 2018 roku nie wprowadza zmian technicznych w zakresie parametrów taśm ani wymogów, które muszą spełniać. Kilka odniesień do określonych części dyrektywy i norm dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa uległo jednak zmianie, a oznakowanie produktów opisujące warunki, w jakich mogą one być użytkowane, zostało odpowiednio dostosowane.

Jeśli potrzebujesz wybrać taśmę transportującą do użytku w potencjalnie niebezpiecznym środowisku, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w doborze produktu najlepiej dopasowanego do Twoich potrzeb. W firmie Habasit podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa bardzo poważnie, gwarantując wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo.

2019 4 czerwca  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny