Czy rozporządzenie REACH dotyczy sprzedaży i użycia taśm transportujących?

Czy rozporządzenie REACH dotyczy sprzedaży i użycia taśm transportujących?

Świadomość ekologiczna społeczeństwa systematycznie wzrasta, o czym świadczy np. sortowanie śmieci czy produkcja samochodów o niższym zużyciu paliwa. Rośnie również liczba rozporządzeń i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jednym z nich jest europejskie rozporządzenie REACH, obowiązujące od czerwca 2007 roku.

Rejestracja, ocena i udzielanie zezwoleń w zakresie substancji chemicznych

Celem REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals) jest rejestracja i dokumentowanie stosowania substancji chemicznych. Rozporządzenie to zostało wprowadzone w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z codziennym użyciem chemikaliów w przemyśle. Powstaje zatem pytanie, czy rozporządzenie REACH dotyczy sprzedaży i użycia taśm transportujących?

REACH zobowiązuje wszystkich europejskich producentów i importerów substancji chemicznych do rejestrowania surowców, których używają w swoich produktach i półproduktach w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Wszyscy producenci taśm transportujących muszą stosować się do tego prawa.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

REACH obejmuje również, tzw. listę substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, tzw. SVHC (ang. Substances of Very High Concern). Znajdują się na niej środki, których użycie jako surowców może wymagać uzyskania specjalnych zezwoleń. Sprawdziliśmy zatem wszystkie nasze taśmy transportujące i pasy napędowe pod kątem wyszczególnionych w rejestrze substancji, w wyniku czego okazało się, że niektóre z nich, szczególnie te wykonane z PVC i gumy, rzeczywiście zawierały SVHC. Obecnie wszystkie nasze produkty są ich pozbawione, a podobne weryfikacje przeprowadzamy regularnie.

Taśmy transportujące

Co jednak z taśmami transportującymi, które zostały wyprodukowane przy użyciu substancji z listy SVHC i są aktualnie przechowywane lub zainstalowane u naszych klientów? Zgodnie z rozporządzeniem REACH, stosowanie ich nie jest zabronione, jednak sprzedając taki produkt mamy obowiązek poinformować o tym w załączonym dokumencie, na przykład w specyfikacji wysyłkowej. Nakaz ten dotyczy również dystrybutorów.

A co, jeśli substancja SVHC zawarta w taśmie transportującej dopiero zostanie dodana do rejestru? Ograniczenia dotyczące produkcji i stosowania obowiązują wyłącznie dla substancji SVHC, ale nie dla produktów (np. taśm transportujących). Oznacza to, że rozporządzenie REACH nie wyznacza ostatecznego terminu dopuszczenia do obrotu produktów wypuszczonych na rynek przed datą wprowadzenia danej substancji SVHC do rejestru.

Zachowując zgodność z rozporządzeniem REACH, przyczyniamy się do czystego i bardziej ekologicznego świata. Kto mógłby być temu przeciwny?

 

2018 26 czerwca  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny