Czy potrzebuję certyfikatu FDA lub Deklaracji zgodności?

Czy potrzebuję certyfikatu FDA lub Deklaracji zgodności?

Często otrzymuję prośby o przesłanie klientom certyfikatu FDA dla określonej taśmy. Certyfikat ten wywołuje zamieszanie, chociaż nie obowiązuje w Europie.

Przed wprowadzeniem europejskich zasad, takich jak rozporządzenia WE 1935/2004 i UE 10/2011, przepisy FDA istniały już w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli taśma transportująca była zgodna z zasadami FDA, wiadomo było, że nadawała się do użytku w przemyśle spożywczym. Termin FDA stał się dobrze znany w branży taśm transportujących i przetwórstwa żywności. Taśma transportująca z aprobatą FDA była zgodna ze wszystkimi przepisami dotyczącymi żywności. Obecnie już tak nie jest.

USDA i FDA

Podobnie jak USDA, FDA jest amerykańskim rozporządzeniem dotyczącym materiałów mających kontakt z żywnością, ale te dwa rozporządzenia nie obowiązują w Unii Europejskiej. Zamiast tego używana jest Deklaracja zgodności, która potwierdza, że taśma transportująca jest zgodna z obowiązującym prawem dotyczącym kontaktu z żywnością.

Spożywcze taśmy transportujące

Spożywcze taśmy transportujące używane w Unii Europejskiej muszą być zgodne z europejskim prawem. Choć zasady FDA i zasady europejskie mają wiele wspólnego, regulacja UE 10/2011 nakłada znacznie wyższe wymagania dotyczące wartości migracji. W większości przypadków spożywcze taśmy transportujące są zgodne zarówno z amerykańskim, jak i europejskim prawem. Informacje na ten temat dostępne są na naszej stronie Deklaracja zgodności.

Pomimo długiej historii FDA coraz częściej otrzymuję pytania o Deklarację zgodności. Zasady dotyczące produktów spożywczych w Europie mają coraz większe znaczenie. Mimo że zasady takie jak rozporządzenie UE 10/2011 są coraz lepiej znane, nadal często otrzymuję prośby o certyfikat FDA.

Wygląda na to, że ciężko pozbyć się starych nawyków.

Zobacz także:

2018 20 marca  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny