Taśmy transportujące z PVC, TPU lub TPO – który materiały wybrać?

Taśmy transportujące z PVC, TPU lub TPO – który materiały wybrać?

Kiedy należy zdecydować się na taśmę transportującą z PVC, a kiedy taśma z TPU lub TPO będzie lepszym wyborem? Często zadajecie mi to pytanie. Z reguły odpowiadam, że standardowa taśma transportująca z powłoką PVC nadaje się do pracy w nieskomplikowanych aplikacjach, gdzie nie występują specyficzne wymagania.

W większości przypadków taka właśnie taśma jest wyborem korzystnym ze względu na niskie koszty. W bardziej złożonych aplikacjach taśma musi np. zapewniać płynny transport produktów nawet przy minimalnej średnicy przewijania, posiadać dobre właściwości antyadhezyjne oraz wyróżniać się wysoką odpornością na działanie olejów i smarów. Wówczas należy rozważyć dobór materiału ze względu na konkretne wymagania produkcyjne.

Wybierając materiał miej na uwadze poniższe właściwości:

PVC (polichlorek winylu)

+ Odporność na chlor i gorącą wodę/parę wodną
+ Właściwości zmniejszające palność
+ Korzystna cena

– Słaba elastyczność w niskich temperaturach (dopuszczalna praca w temperaturze do -10°C)
– Ograniczona odporność na rozpuszczalniki, oleje i smary
– Migracja plastyfikatora (z wyjątkiem PVC zatwierdzonego do użytku z żywnością)

Główne aplikacje:

Transport magazynowy
Transport owoców i warzyw (PVC zatwierdzony do użytku z żywnością)

TPU (poliuretan termoplastyczny)

+ Wysoka elastyczność nawet w niskich temperaturach (-30°C)
+ Materiał termoplastyczny o najwyższej odporności na ścieranie
+ Dobra odporność na tłuszcz i oleje pochodzenia roślinnego/zwierzęcego
+ Odporność na hydrolizę dzięki zastosowaniu polieteru
+ Brak plastyfikatorów

– Ograniczona odporność na działanie gorącej wody/pary wodnej (przy użyciu poliestru)
– Brak odporności na większość rozpuszczalników organicznych

Główne aplikacje:

W przemyśle spożywczym
Praca na nosku
Jako taśma procesowa
W środowisku o właściwościach ciernych

TPO (poliolefina termoplastyczna)

+ Doskonałe właściwości antyadhezyjne
+ Znakomita odporność chemiczna
+ Odporność na niskie temperatury

– Brak odporności na ścieranie przy wykorzystaniu standardowego materiału TPO

Główne aplikacje:

W przemyśle tytoniowym
W przemyśle spożywczym

Narzędzie Conveyor Belt Selector podpowiada jaką taśmę wybrać na podstawie wielu kryteriów. Oprócz wyżej wspomnianych materiałów, Habasit oferuje również taśmy procesowe i transportujące z powłokami wykonanymi z poliuretanu (PUR), kauczuku butadienowo-nitrylowego (NBR), kauczuku syntetycznego EPDM i silikonu. W wyborze właściwej taśmy pomoże Ci  Conveyor Belt Selector .

Masz wątpliwości dotyczące materiału odpowiedniego do określonej aplikacji? Skontaktuj się ze mną, korzystając z łącza info.polska@habasit.com. Z przyjemnością pomogę wybrać odpowiednią taśmę transportującą.

1 czerwca 2017  |  Dodane przez

René Grevengoed to Application Engineer w Holandii od 1996 roku. Jego językiem ojczystym jest holenderski, ale biegle posługuje się również językiem angielskim. Grevengoed specjalizuje się w ogólnym transporcie przenośnikowym, w tym w dziedzinie tkaninowych taśm transportujących oraz pasów napędowych. Posiada wiedzę w kilku dziedzinach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, transport materiałów oraz przemysł drukarski i papierniczy. Grevengoed zdobywał doświadczenie i umiejętności niezbędne na obecnym stanowisku, pracując w warsztatach i przy instalacjach w zakładach.

Szukasz najlepszych rozwiązań dla swojej firmy?

Uzyskaj poradę