Dowiedz się jak wydłużyć żywotność taśmy

Dowiedz się jak wydłużyć żywotność taśmy

Okres eksploatacji i wydajność taśmy można znacząco wydłużyć poprzez samodzielnie wykonane proste działania profilaktyczne. W dzisiejszym wpisie omówię, w jaki sposób wydłużyć okres eksploatacji dzięki łatwym czynnościom związanym z konserwacją i naprawą.

Przechowywanie

 • Taśmy przechowuj w oryginalnych opakowaniach.
 • Chroń taśmy przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, wilgocią, skrajnie wysokimi lub niskimi temperaturami i promieniowaniem UV. Najlepiej przechowuj je w ciemnym pomieszczeniu lub w opakowaniu nieprzepuszczającym światła, które również chroni taśmy przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Produkty zawierające poliamidy przechowuj zawsze w szczelnym opakowaniu, aby uniknąć niepożądanego wchłaniania wilgoci lub wysychania.

Kontrola przenośnika i montaż nowej taśmy

 • Upewnij się, że wszystkie części instalacji mające kontakt z taśmą są czyste i bez śladów oleju, smaru oraz brudu itd.
 • Sprawdź, czy wszystkie koła pasowe, rolki i noski są ustawione w osi równolegle i pod odpowiednim kątem do kierunku ruchu taśmy. Upewnij się, że konstrukcja wsporcza nie jest zniekształcona i jest prawidłowo wyrównana we wszystkich płaszczyznach.
 • Koniecznie sprawdź, czy wymiary instalacji są prawidłowe. Najlepszą metodą jest pomiar przekątnych.
 • Urządzenie napinające ustaw na najniższy stopień napinania.
 • Sprawdź i w razie konieczności wymień powłokę strony nośnej bębna na napędzie.
 • Upewnij się, że taśma nie uległa uszkodzeniu. Zabezpiecz jej końce, aby nie uległy skręceniu lub załamaniu podczas montażu.

Naprężanie po raz pierwszy

 • Upewnij się, że koło pasowe napędzające może napędzać pas bez poślizgu nawet pod maksymalnym obciążeniem. Prawidłowo przeprowadź procedurę naprężania, obserwując minimalne wydłużenie początkowe.
 • Minimalne wydłużenie początkowe dla taśm z tkaniną poliestrową wynosi 0,3%, a dla pasów z tkaniną poliamidową wynosi 0,5%. Uwaga: w przypadku taśmy transportującej z noskiem nożowym należy rozciągnąć taśmę w stopniu wystarczającym, aby nie ześlizgnęła się z bębna napędowego.

Wyrównanie taśmy

 • Ze względu na to, że taśma transportująca jest wyrównywana do konstrukcji i elementów, na których działa, kluczowe jest, aby przenośnik był prawidłowo wyrównany, a taśma została prawidłowo zamontowana przez przeszkolony personel.
 • Regulacji dokonuj małymi krokami, pracując nad jednym kołem pasowym. Jednoczesna regulacja wielu kół pasowych lub rolek może mieć negatywny wpływ na charakterystykę prowadzenia taśmy, powodując utratę stabilności i odmienne działanie w różnych warunkach roboczych.
 • Po każdej regulacji należy umożliwić taśmie kilkukrotny obrót w celu ustalenia pozycji zgodnie z nowym wyrównaniem.
 • Kluczowe jest zapobieganie ocieraniu się krawędzi taśmy o instalację, co może prowadzić do trwałych i nieodwracalnych uszkodzeń.

Czyszczenie

 • Wszystkie elementy instalacji, które stykają się z taśmą utrzymuj w czystości. Olej, smar, wilgoć, rdza, brud, ślady transportowanych produktów itd. na kołach pasowych, rolkach, prowadnicach ślizgowych i innych częściach instalacji mających kontakt z taśmą mogą powodować problemy dotyczące działania i wydajności taśmy i z pewnością skracają okres trwałości taśmy.
 • Poniżej przedstawiono kilka ogólnych uwag dotyczących czyszczenia taśm transportujących:
  • Jeśli to możliwe, czyszczenie przeprowadzaj podczas przestoju. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
  • Lekkie zanieczyszczenia i osady (np. pył) usuwaj przy użyciu miękkiej szmatki – suchej lub nawilżonej zimną lub ciepłą wodą.
  • Olej i smar możesz usuwać za pomocą gorącej wody i domowych detergentów bez środków ściernych (produkty słabo pieniące się ułatwiają spłukiwanie).
  • Czyszczenie punktowe możesz wykonać przy użyciu wilgotnej szmatki, nakładając odpowiedni rozpuszczalnik.
  • Ciężkie zabrudzenia usuwaj przez pocieranie z zastosowaniem gorącej wody z mydłem lub mycie łagodnym rozpuszczalnikiem.

Te proste metody konserwacji mogą znacznie wydłużyć okres trwałości taśmy i oszczędzić wielu godzin pracy i zbędnych przestojów. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące najlepszej ochrony dla twojej taśmy, skontaktuj się z nami.

Pobierz naszą Instrukcję instalacji i konserwacji taśm transportujących (6040), aby uzyskać więcej informacji.

1 czerwca 2017  |  Dodane przez

René Grevengoed to Application Engineer w Holandii od 1996 roku. Jego językiem ojczystym jest holenderski, ale biegle posługuje się również językiem angielskim. Grevengoed specjalizuje się w ogólnym transporcie przenośnikowym, w tym w dziedzinie tkaninowych taśm transportujących oraz pasów napędowych. Posiada wiedzę w kilku dziedzinach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, transport materiałów oraz przemysł drukarski i papierniczy. Grevengoed zdobywał doświadczenie i umiejętności niezbędne na obecnym stanowisku, pracując w warsztatach i przy instalacjach w zakładach.

Szukasz najlepszych rozwiązań dla swojej firmy?

Uzyskaj poradę