Deklaracja zgodności – wymagane informacje

Deklaracja zgodności – wymagane informacje

Według europejskiego rozporządzenia ramowego 1935/2004/WE dotyczącego wszystkich materiałów mających kontakt z żywnością, dostawcy taśm transportujących przeznaczonych dla przemysłu spożywczego powinni dostarczać klientom Deklarację zgodności w celu potwierdzenia, że taśmy te są zgodne z obowiązującymi europejskimi regulacjami. Ze względu na to, że Deklaracja zgodności zawiera dużą ilość danych, identyfikowanie niezbędnych informacji może być trudne. Poniżej wyjaśnię jakie informacje powinny obowiązkowo znajdować się w Deklaracji zgodności:

  • Dane identyfikacyjne i adres producenta
  • Dane identyfikacyjne materiałów/elementów
  • Data deklaracji
  • Potwierdzenie zgodności z rozporządzeniem 1935/2004/WE
  • Odpowiednie informacje dotyczące migracji / specyfikacji substancji
  • Dane na temat substancji z ograniczeniami dotyczącymi dodatków do żywności
  • Szczegóły dotyczące użycia materiału (typy produktów spożywczych, temperatura, czas)
  • Obecność tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (numer rejestracyjny)

Następujących informacji nie musimy uwzględniać w Deklaracji zgodności:

  • Wartości migracji
  • Termin ważności deklaracji

Wartości migracji

Często otrzymuję pytania dotyczące wartości migracji dla naszych taśm transportujących. Wydawać by się mogło, że firmy zajmujące się przetwórstwem żywności powinny ujawniać takie dane w celu zachowania zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności (BRC, IFS, ISO 22000 i FSSC 22000), ale zgodnie z europejskimi zasadami żadna z norm dotyczących bezpieczeństwa żywności nie wymaga podawania wartości migracji dla taśm transportujących.

Rozporządzenie (UE) nr 10/2011, czyli specjalna dyrektywa dotycząca tworzyw sztucznych w ramach rozporządzenia (WE) nr 1935/2004, określa, że informacje na temat wartości migracji są przeznaczone dla organów regulacyjnych. Taśma transportująca powinna być zgodna z europejskimi zasadami, co musi być potwierdzone Deklaracją zgodności.

W ostatnim czasie pytacie nas o to, jak Habasit dostosował się do nowego ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2016/1416 z dnia 24 sierpnia 2016 r., zmieniającego i uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie (UE) nr 2016/1416 nie jest nowym przepisem, ale stanowi jedną z ośmiu aktualizacji do dokumentu 10/2011. Deklaracja zgodności Habasit dotycząca materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zawsze odnosi się do najnowszej aktualizacji tego rozporządzenia.

W ramach aktualizacji producenci dysponują czasem na dostosowanie swoich produktów do nowych wymagań, w przeciwnym razie po upływie 20 dni od opublikowania poprawki produkty stałyby się niezgodne z rozporządzeniem i tym samym nielegalne.

Status w firmie Habasit

Ze względu na to, że jedno rozporządzenie może odwoływać się do innych, często dochodzi do nieporozumień, ale zapewniam naszych klientów, że wszystkie taśmy Habasit przeznaczone dla przemysłu spożywczego są zgodne z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Trzymamy rękę na pulsie i jesteśmy na bieżąco z każdą nowelizacją.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Pobierz broszurę informacyjną lub skontaktuj się z nami: expert.blog@habasit.com.

28 listopada 2017  |  Dodane przez

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Szukasz najlepszych rozwiązań dla swojej firmy?

Uzyskaj poradę