Felix Rolle

Felix Rolle (Senior Product Manager) jest związany z firmą Habasit od ponad 30 lat. Jego specjalnością jest przemysł drukarski, papierniczy i przetwarzanie przędzy. Biegle włada językiem niemieckim, angielskim i francuskim.