8 wskazówek umożliwiających lepsze prowadzenie taśmy transportującej

8 wskazówek umożliwiających lepsze prowadzenie taśmy transportującej

Masz problem z prowadzeniem taśmy transportującej? Może się wydawać, że to taśma jest przyczyną problemu, ale zwykle tak nie jest. Dziś omówię często występujące problemy i przedstawię kilka pomocnych wskazówek ułatwiających prawidłowe prowadzenie taśmy transportującej.

Przyczyny problemów z prowadzeniem taśmy transportującej

Problemy mogą wynikać z kilku przyczyn, wśród których wymienić należy: nieprawidłowo ustawiony przenośnik lub taśma, uszkodzona prowadnica, źle zamontowane koła pasowe i rolki, niewłaściwe naprężenie, nieodpowiedni profil, niewystarczające zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem lub źle dobrana taśma.

Jak usunąć problem?

Istnieje kilka podstawowych czynników, które gwarantują stałą wydajność taśmy transportującej:

1. Wybór właściwej taśmy

Taśma musi być wykonana z materiału odpowiedniego do transportu określonych produktów. Ponadto musi utrzymać przenoszony ciężar oraz wykazywać odporność na naprężenie, stosowane detergenty, techniki czyszczenia i temperaturę otoczenia. Nieprawidłowy rodzaj taśmy transportującej powoduje problemy nie tylko z prowadzeniem, ale może również prowadzić do awarii przenośnika i nieprawidłowego transportu produktów.

2. Instalacja i wyrównanie taśmy transportującej

W celu zapewnienia optymalnej wydajności, taśma powinna być prawidłowo zainstalowana i wyrównana. Biorąc pod uwagę specyfikę przenośnika, ram i prowadnic ślizgowych oraz kalibrację kół pasowych, rolek i trzpieni, można zagwarantować możliwie najbardziej bezproblemową pracę.

3. Montaż kół pasowych i rolek

Koła pasowe i rolki muszą być zamontowane pod odpowiednim kątem względem pracującej taśmy, aby zagwarantować jej równe prowadzenie. Możemy być pewni, że wszelkie nieprawidłowości w tym względzie spowodują, że w niedługim czasie taśma zacznie przesuwać się w jedną stronę. W takich przypadkach konieczna jest ponowna regulacja.

4. Prawidłowe naprężenie taśmy

Ważne jest, aby montaż taśmy transportującej uwzględniał jej odpowiednie naprężenie. Zbyt słabe naprężenie skutkuje zmniejszonym tarciem, co powoduje problemy z prowadzeniem taśmy i zwiększa ryzyko zsuwania się produktów. Taśma modularna może zacząć uginać się i uderzać o elementy znajdujące się poniżej, co skróci okres jej eksploatacji. Jeśli naprężenie jest zbyt wysokie, łożyska i trzpienie mogą ulec uszkodzeniu, w efekcie czego taśma „zboczy z trasy”. W przypadku taśmy modularnej istnieje również ryzyko jej rozerwania.

5. Naprężenie pustej taśmy transportującej

Naprężania taśmy dokonuje się tylko wtedy, gdy jest pusta. Następnie należy ułożyć na niej produkty i, jeśli to konieczne, dokonać finalnej regulacji.

6. Kontrola prawidłowego działania profilu

Transportowane produkty powinny znajdować się jak najbliżej centralnej części taśmy. Czasami prowadzenie taśmy wymaga zastosowania profilu. Zużyty profil należy naprawić lub wymienić razem z taśmą oraz zidentyfikować przyczynę jego uszkodzenia.

7. Ochrona przed zanieczyszczeniem

Wszystkie elementy mające kontakt z taśmą transportującą należy regularnie czyścić i chronić przed zanieczyszczeniem, które może być przyczyną awarii lub wpływać negatywnie na prowadzenie taśmy.

8. Kontrola przenośnika i taśmy dzięki wskazówkom udzielanym przez Habasit

Aby uniknąć problemów z przenośnikiem, zalecamy przeprowadzanie regularnych kontroli, które ograniczą awarie, gwarantując dłuższy okres eksploatacji taśmy, niezawodność i bezpieczeństwo produkcji.

Instrukcja instalacji i konserwacji taśm firmy Habasit (6040) oraz Instrukcja instalacji produktów HabasitLINK (6001) zawierają informacje o sposobach identyfikowania potencjalnych problemów i korygowania ich. Możesz również skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Habasit.

 

Potrzebujesz pomocy w tematach związanych z instalacją lub konserwacją? W firmie Habasit zatrudniamy serwisantów, którzy przyjadą i pomogą wykonać niezbędne czynności. Jesteśmy specjalistami z zakresu obsługi technicznej i dysponujemy działem obsługi klienta, którego pracownicy z przyjemnością odpowiedzą na pytania dotyczące taśm transportujących i pasów napędowych. Skontaktuj się z nami. Wyślij wiadomość e-mail na adres: expert.blog@habasit.com.

2018 28 maja  |  Posted by

Anders Nilsson

Anders Nilsson is a Product Expert who have been working at Habasit in Sweden since 2017. He speaks native Swedish and is also fluent in English. Anders specializes in the Habasit Plastic product range such as HabasitLINK Modular Belts, HabaCHAIN plastic chains for conveying and Habiplast wearstrips and guides. His expertise is applicable in all types of industry sectors using Habasit products. Anders has previously worked with thermoset plastics and robots and is an automation engineer.

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny