Wykorzystanie taśm modularnych jako taśm łukowych

Wykorzystanie taśm modularnych jako taśm łukowych

Taśmy modularne są cenione za swoją elastyczność i są wykorzystywane w wielu zakładach, szczególnie w przemyśle spożywczym, jako taśmy łukowe na przenośnikach posiadających zakręty. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji na temat wykorzystania taśm modularnych jako taśm łukowych.

Modularne taśmy łukowe mogą być wykorzystane na całej długości przenośnika, łącznie z zakrętami

Standardowe taśmy modularne składają się z modułów łączonych ze sobą za pomocą przetyczek, które wkłada się do okrągłych otworów znajdujących się po bokach modułów. W przypadku taśm łukowych, otwory z jednej strony modułu są podłużne, co umożliwia przesuwanie się przetyczek łączących moduły oraz zachodzenie modułów na siebie podczas „załamania” się taśmy do wewnątrz przy wchodzeniu w zakręty na przenośniku. Oznacza to, że pojedyncza taśma modularna może być wykorzystana na całym przenośniku, zarówno na prostych odcinkach, jak i na zakrętach.

Taśmy tkaninowe również mogą być wykorzystane jako taśmy łukowe, ale jedna taśma nie może pracować na odcinku prostym i łuku jednocześnie. Z uwagi na to potrzebne są oddzielne przenośniki i napędy/silniki dla odcinków prostych i zakrętów. W rezultacie otrzymujemy większą liczbę faz przejściowych w procesie transportu, co może mieć negatywny wpływ zarówno na produkty, jak i całe aplikacje. Używanie taśm tkaninowych może również wiązać się z większymi kosztami ze względu na wymaganą większą liczbę silników i elementów przenośnika.

Obliczanie współczynnika załamania i jego znaczenie

Taśma łukowa musi być zdolna do załamania i zachowania stabilności podczas wchodzenia w zakręt. Wewnętrzna strona taśmy, zwrócona w stronę zakrętu, zaciska się, podczas gdy strona zewnętrzna zachowuje swoją podziałkę. Aby to zadziałało, musimy znać tak zwany współczynnik załamania taśmy. Przez ten współczynnik należy pomnożyć szerokość taśmy, aby poznać możliwy wewnętrzny promień skrętu.

Powszechnie stosowany standardowy współczynnik wynosi 2,2, co oznacza, że w tym przypadku wewnętrzny promień skrętu = 2,2 x szerokość taśmy. Jednakże wartość 2,2 ma zastosowanie tylko w przypadku określonej szerokości taśmy. Jeśli szerokość jest mniejsza, współczynnik załamania wzrasta, a jeśli szerokość jest większa – maleje. Aby umożliwić prawidłową konstrukcję przenośników, Habasit podaje tę współzależność w tabelach na kartach danych technicznych.

Dane te są często niepoprawnie interpretowane jako minimalny promień skrętu, co sugerowałoby, że można użyć taśmy o danej szerokości, konstruując przenośnik o promieniu dowolnie większym niż ten przewidywalny jako minimalny promień skrętu. Jednak taka taśma będzie bardziej niestabilna i hałaśliwa, a także szybciej się zużyje. Najlepiej, jeśli wewnętrzny promień skrętu przenośnika będzie odpowiadał promieniowi taśmy.

Uwzględnienie rozkładu obciążenia celem zminimalizowania zużycia taśmy łukowej

Taśmy łukowe Habasit mogą transportować ciężkie ładunki, ponieważ zostały skonstruowane z myślą o przenoszeniu dużych sił. Nie mniej jednak, możliwa do przeniesienia siła będzie zawsze większa na odcinkach prostych niż na łukach ze względu na równomierny rozkład obciążenia na taśmie. W związku z tym zaleca się aby odcinki łukowe przenośników, zlokalizowane były bliżej początku przenośnika (wtedy siła przenoszona przez taśmę będzie mniejsza) a nie na jego końcu.

Ze względu na siłę reakcji, wewnętrzny łuk taśmy jest narażony na działanie dużej siły nacisku na ślizg. W przypadku zbyt dużej prędkości i siły nacisku, tworzywo sztuczne może się stopić. Za pomocą naszego programu SelecCalc firmy Habasit można obliczyć wytrzymałość taśmy łukowej na obciążenia. Można również obliczyć wymaganą długość taśmy na podstawie liczby zakrętów na całej długości przenośnika.

Taśmy modularne Habasit są łatwe w naprawie

Wykorzystanie taśmy modularnej jako taśmy łukowej ułatwia naprawę. Uszkodzony lub zużyty moduł łatwo zastąpić nowym, a taśma może powrócić do pracy w ciągu kilku minut. Dla porównania, w przypadku uszkodzenia taśmy tkaninowej może być potrzebna wymiana całej taśmy, co jest kosztowne i czasochłonne. Uszkodzone przetyczki łączące moduły można łatwo wymienić za pomocą narzędzia do wyjmowania przetyczek Habasit lub w przypadku użytkowania taśmy z przetyczkami wyposażonymi w główki Smartfit (rozwiązanie opatentowane) – za pomocą śrubokręta.

Łukowe taśmy modularne są z definicji taśmami o strukturze siatki.Taśmy modularne muszą być zdolne do „ściskania” się, dlatego mają budowę siatki (ang.: flush grid). Dzięki temu również, przepuszczają powietrze i ciecze. Uwaga: jeśli wymagana jest całkowicie płaska taśma łukowa (z płaską powierzchnią górną ang.: flat top), zalecane jest użycie tkaninowej taśmy łukowej bez otworów czy innych nierówności powierzchni.

Więcej informacji na temat naszych taśm modularnych można przeczytać tutaj na blogu Habasit Expert Blog. W przypadku pytań dotyczących naszych taśm łukowych lub doboru odpowiednich rozwiązań dla przenośników, prosimy o kontakt z nami.

2020 17 marca  |  Posted by

Anders Nilsson

Anders Nilsson is a Product Expert who have been working at Habasit in Sweden since 2017. He speaks native Swedish and is also fluent in English. Anders specializes in the Habasit Plastic product range such as HabasitLINK Modular Belts, HabaCHAIN plastic chains for conveying and Habiplast wearstrips and guides. His expertise is applicable in all types of industry sectors using Habasit products. Anders has previously worked with thermoset plastics and robots and is an automation engineer.

Contact us for personal support

Get advice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*Twój adres e-mail nie będzie widocznny