Metody łączenia taśm transportujących i pasów napędowych

Metody łączenia taśm transportujących i pasów napędowych

Często pytacie, dlaczego różne rodzaje taśm transportujących łączy się różnymi metodami. Zaraz wyjaśnimy, dlaczego tak jest. Do najczęściej używanych przez Habasit metod łączenia należą:

Quickmelt

To najłatwiejszy i najszybszy sposób łączenia taśm wykonanych niemal w całości z materiału termoplastycznego. Końce taśmy należy dociąć do żądanej długości formując tzw. zęby, a następnie umieścić je w prowadnicy i zgrzać, aby stopić materiały ze sobą. Z tej metody korzystamy, jeśli przenośnik wyposażony jest w rolki o małej średnicy, a temperatura robocza nie przekracza 80 °C/176 °F. Metody Quickmelt zwykle używa się do łączenia pasów okrągłych, elastycznych taśm maszynowych i taśm monolitycznych. Jakość połączenia można łatwo ocenić wzrokowo, zaś materiał termoplastyczny nadaje się do kilkukrotnego zgrzewania.

Quickmelt

Metoda bezklejowa Flexproof

Jeśli taśma składa się z warstw materiału topliwego i tkaniny, w tym przynajmniej jednej warstwy materiału termoplastycznego, stosujemy bezklejową metodę łączenia Flexproof, pozwalającą łatwo i szybko zgrzać końce taśmy, na których uprzednio należy wyciąć pasujące do siebie zęby. W przypadku tej metody długość spoiny jest kluczowa w kontekście wytrzymałości na rozciąganie.

  • Przy łączeniu pasów napędowych wyposażonych w cięgno poliestrowe stosuje się długie, wąskie zęby
  • Przy łączeniu standardowych taśm transportujących stosuje się zęby średniej długości
  • Do łączenia taśm maszynowych wystarczą krótkie zęby

Przy prawidłowo przeprowadzonej procedurze łączenia, w temperaturze otoczenia wytrzymałość na rozciąganie w miejscu zgrzewu przekracza 70% wytrzymałości oryginalnej taśmy. Wysoka elastyczność połączenia umożliwia stosowanie rolek o mniejszej średnicy. Tak łączone taśmy mogą być stosowane w temperaturze roboczej do 80 °C/176 °F. Dopuszcza się wyższe temperatury robocze, jednak wówczas miejsce zgrzewu zużywa się szybciej niż pozostała część taśmy. Jakość połączenia ocenia się wzrokowo, zaś materiał termoplastyczny można zgrzewać kilkukrotnie.

Flexproof

Metoda Stepflex

Ta metoda łączenia jest wykorzystywana głównie w przypadku taśm wykonanych z PVC, posiadających prowadnicę po stronie bieżnej lub pracujących w warunkach dużego zanieczyszczenia. Taśmę rozdziela się na warstwy dolną i górną, w których wykrawa się zęby w kierunku wzdłużnym, jedne nad drugimi. Następnie łączy się te dwie warstwy za pomocą topliwej warstwy pośredniej.

Zachodzące na siebie zęby zachowują większą sprężystość, a samo połączenie wykazuje dużą odporność na nacisk.

Metoda Thermofix

Metoda Thermofix służy do łączenia taśm transportujących i pasów napędowych wykonanych z różnych materiałów nietermoplastycznych, np. gumy lub silikonu w połączeniu z poliamidem, przeznaczonych do zastosowań wymagających dużej sprężystości i odporności na uderzenia. Tak połączone taśmy mogą pracować w temperaturze roboczej do 80 °C/176 °F, z wyłączeniem przenośników wyposażonych w rolki o małej średnicy. Jeśli taśma zawiera warstwę wykonaną z nylonu (poliamidu), warstwa ta jest łączona z całością metodą wiązania chemicznego.

Końce taśmy należy zeszlifować od kątem do uzyskania kształtu klina – jeden koniec od góry, a drugi od dołu – a następnie skleić ze sobą, wykorzystując do tego odpowiedni klej, spajający końce taśmy dzięki odpowiednio wysokiej temperaturze i naciskowi. Tak wykonane połączenie jest bardzo mocne. Przy prawidłowo przeprowadzonej procedurze łączenia Thermofix, w temperaturze otoczenia wytrzymałość połączenia na rozciąganie przekracza 70% wytrzymałości oryginalnej taśmy. Ze względu na dostępność wielu rodzajów klejów i różne czasy wiązania, metoda ta wymaga doświadczenia i cierpliwości. Po sklejeniu połączenia nie da się rozłączyć, a wzrokowa ocena jego jakości nie jest możliwa. Tak sklejony fragment taśmy jest odporny na siły boczne i zanieczyszczenia.

Thermofix

Złączki mechaniczne

Końce taśm transportujących można łączyć również za pomocą złączek mechanicznych. Stosuje się je w aplikacjach wymagających częstej i szybkiej wymiany taśm. Należy zaznaczyć, że złączki stanowią najbardziej podatną na uszkodzenia część taśmy, zaś w ich otworach mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Z tego powodu w wielu aplikacjach rozwiązanie to nie jest zalecane.

Jaką metodę łączenia zastosować do danej taśmy?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszym portalu z danymi technicznymi produktów w dokumencie poświęconym metodom łączenia (JDS). Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę w temacie łączenia taśm, skontaktuj się z nami lub zostaw komentarz.

2018 6 września  |  Posted by

Simon Cartwright

Simon Cartwright is a technical manager for Habasit in the UK. He has a wide variety of industry expertise and experience. While he is ready to answer any question regarding the full portfolio of Habasit products and applications, he specializes in fabric conveyor belts in the food industry. Mr. Cartwright is also fluent in English, making him a valuable asset to customers around the world.

Contact us for personal support

Get advice