Wanneer moet een transportband voedselgeschikt zijn?

Wanneer moet een transportband voedselgeschikt zijn?

Recent hoorde ik iemand vragen of een transportband voor verpakte levensmiddelen voedselgeschikt moest zijn. Dit is een vraag die vaak opduikt en dus wil ik in de blog van vandaag daar meer duidelijkheid over scheppen.

Eisen aan de transportband

Als ik kijk naar Kader Verordening 1935/2004 dan geldt de regel voor materialen die in direct contact komen met voedsel. De migratie uit deze materialen mag de samenstelling van het voedsel niet veranderen, de geur en smaak niet aantasten en de gezondheid van de mens niet schaden. Als het product eenmaal verpakt is, moet het verpakkingsmateriaal dus aan deze regelgeving voldoen en niet de transportband. Een voedselgeschikte transportband is dan daarom niet vereist.

Voedseltransportband

Hoewel een voedseltransportband dus niet vereist is wanneer het materiaal niet in direct contact komt met voedsel, kiezen mensen toch vaak een voedseltransportband, zelfs voor verpakt voedsel. En dit kan ik wel begrijpen. Want in een omgeving waar voedsel wordt getransporteerd, is het natuurlijk wel veiliger om een voedseltransportband toe te passen.

Ook al is er maar een kleine kans dat er wel voedsel in contact komt met de band, zullen de regelgevingen die van toepassing zijn voor de voedselverwerkende industrie, zoals HACCP, dan ook vereisen dat er een voedselband die conform Verordening (EU) 10/2011 is, wordt toegepast.

Bespaar nooit op veiligheid

De reden die ik nog wel eens hoor waarom er niet voor een voedseltransportband wordt gekozen, is de prijs. Een Engels gezegde dat hierbij in mij opkomt is; “Never compromise on safety.” En dit geldt zeker als het de gezondheid van de mens betreft. Bovendien zijn er ook goedkopere typen voedseltransportbanden leverbaar zoals de Habasit Economy line.

Veiligheid staat bij de keuze van een transportband dus voorop. Zoals we dit kennen uit het dagelijkse leven, is het altijd beter om een beetje meer veiligheid te kiezen dan strikt noodzakelijk is.

Neem in geval van vragen en/of aanvullende informatie omtrent voedselveiligheid contact met ons op via expert.blog@habasit.com of download de flyer EU Food Regulations.

2017 juni 1  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*Your email address will not be published