Transportbanden voor een metaaldetector – waar moet je op letten?

Transportbanden voor een metaaldetector – waar moet je op letten?

In de farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie worden vaak industriële metaaldetectoren en röntgen-inspectiesystemen toegepast. Deze controleren of het product geen materialen bevat die niet voedseleigen zijn.

Regelmatig krijg ik de vraag welke transportband geschikt is voor dit type toepassing. Deze vraag komt vaak nadat een verkeerd type band al is geïnstalleerd, waardoor de detector niet goed werkt.

Hoe werkt een metaaldetector?

Vóór het kiezen van de juiste band is het belangrijk de basiswerking van een metaaldetector te begrijpen. Heel kort en simpel gezegd is een metaaldetector een elektrische spoel die een magnetisch veld maakt. De transportband voert een object door dit veld en wanneer er een afwijking optreedt, verandert het magnetische veld en geeft de detector een signaal.

Een aantal punten zijn belangrijk bij het selecteren van een transportband voor een metaaldetector of röntgen-inspectiesysteem:

  • Weefseltransportbanden met een compleet geleidende antistatische laag geven een signaal af op de las. Vanwege deze onderbreking in het materiaal zijn ze ongeschikt voor dit type toepassing.
  • Weefseltransportbanden met geleidende koolstofvezels in de lengterichting (in plaats van een complete geleidende laag) zorgen voor antistatische eigenschappen zonder de metaaldetector te verstoren. Dit komt door de dunne weefsels.
  • Compleet synthetische, monolithische en kunststof modulaire banden (zonder speciale eigenschappen) kunnen ook worden gebruikt. Deze banden zijn echter niet antistatisch.

Een aantal tips voor een optimale werking:

  • Vermijd ongelijke diktes (b.v. lasfolie of meenemers), asymmetrie en vibraties.
  • Metalen verbinders zijn uiteraard ook niet geschikt.
  • Transportbanden bestemd voor metaaldetectoren moeten ingepakt bewaard worden om vervuiling te voorkomen.
  • Tijdens het eindloos maken (lassen) moet er met name op worden opgelet dat er geen vervuiling (b.v. metalen deeltjes) in de las terecht komt.
  • Bandondersteuning in- en rond de metaaldetector moet van een niet-geleidend materiaal zijn.
  • De transportband moet goed uitgelijnd worden en mag niet tegen het frame aanlopen.
  • Bescherm de transportband bij laswerkzaamheden op locatie tegen lasvonken.

Online hulp bij het selecteren van de juiste transportband

Op onze website staat een tool die u helpt bij het selecteren van een transportband, aan de hand van een aantal criteria. Wilt u graag een persoonlijk advies, dan kunt u mij een e-mail sturen via expert.blog@habasit.com.

2018 februari 20  |  Posted by

Simon Cartwright

Simon Cartwright is a technical manager for Habasit in the UK. He has a wide variety of industry expertise and experience. While he is ready to answer any question regarding the full portfolio of Habasit products and applications, he specializes in fabric conveyor belts in the food industry. Mr. Cartwright is also fluent in English, making him a valuable asset to customers around the world.

Contact us for personal support

Get advice

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*Your email address will not be published