Heeft REACH betrekking op de verkoop en het gebruik van transportbanden?

Heeft REACH betrekking op de verkoop en het gebruik van transportbanden?

Onze maatschappij wordt steeds “groener” en milieubewuster, onder andere door het scheiden van afval en het produceren van auto’s die minder brandstof gebruiken. Het aantal regels en wetten op dit gebied neemt ook toe. Eén van de meest recente wetten waar Habasit graag aan wil voldoen is de Europese REACH-regelgeving, die van kracht werd in juni 2007.

Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals. Het werd opgezet om de gezondheids- en milieurisico’s te minimaliseren bij het dagelijkse gebruik van chemicaliën in de industrie. Op welke manier geldt REACH voor de verkoop en het gebruik van transportbanden?

REACH is een Europese verordening en verplicht alle EU-fabrikanten en EU-importeurs van chemische stoffen om de substanties in hun producten en grondstoffen te registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Alle producenten van transportbanden moeten voldoen aan deze wet.

Substanties van grote zorg

Naast deze verplichting van registratie kent de REACH-verordening ook een zogenaamde SVHC (Substances of Very High Concern)-lijst. Deze lijst bevat substanties wiens productie en gebruik mogelijk moet worden geautoriseerd. Wij hebben al onze transportbanden en aandrijfriemen gecontroleerd op substanties die op deze lijst vermeld staan. Dit was een hele klus en we constateerden dat een aantal van onze banden inderdaad de genoemde substanties bevatten. Dit waren vooral producten die gemaakt zijn van PVC en rubber. Ruim voor de deadline vonden we de alternatieven voor deze substanties, zodat onze producten nu niet meer met substanties uit de SVHC-lijst worden geproduceerd. Dit inspectieproces gaat door, omdat er twee keer per jaar nieuwe substanties worden toegevoegd aan de SVHC-lijst.

Transportbanden

Maar hoe zit het met de transportbanden die zijn geproduceerd met substanties uit de SVHC-lijst en al in verschillende van onze locaties op voorraad liggen of zijn geïnstalleerd? Volgens de REACH-verordening zijn er geen restricties in het gebruik van producten waar deze substanties van grote zorg in zitten. Wel ben je verplicht om een melding te maken via een bijgeleverd document, zoals de pakbon, wanneer je zo’n product verkoopt. Mocht een wederverkoper de transportband doorverkopen, dan moet ook hij hier een melding van te maken naar zijn klant.

Maar wat als een substantie uit de SVHC-lijst die in een transportband zit, opgenomen wordt in de Annex XIV-autorisatielijst en daardoor autorisatie nodig heeft om geproduceerd of gebruikt te worden? De restrictie op productie en gebruik geldt alleen voor de SVHC, maar niet voor artikelen (zoals transportbanden). Dit betekent dat REACH geen deadline stelt voor het verkopen van producten die geproduceerd zijn vóór de ‘zonsondergangdatum’ (deadline) van de SVHC die zij bevatten.

Door de REACH-verordening na te leven, dragen wij bij aan het bereiken van een schonere en groenere wereld. Wie wil dit nou niet?

 

2018 juni 26  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*Your email address will not be published