Essentiële informatie over weefsel transportbanden voor ingenieurs

Essentiële informatie over weefsel transportbanden voor ingenieurs

Hoe meer klanten ik spreek over weefseltransportbanden, des te meer valt mij op hoeveel verschillende technische termen en benamen er worden gebruikt voor dezelfde actie of hetzelfde onderdeel. Hoewel we er in slagen elkaar te begrijpen, is het duidelijk dat een gemeenschappelijke terminologie veel efficiënter zou zijn.

Daarom is hier onze Habasit gids voor de belangrijkste weefseltransportband termen die ingenieurs moeten weten, plus enige informatie over neusovergangen, contrabuiging, bombage, accumulatie, voorspanning, bandsporing en delaminatie.

De basiscomponenten van een transportband

1. Aandrijftrommel
2. Kop- of staartrol (afhankelijk van de looprichting)
3. Glijbed
4. Draagrol
5. Insnoerrol
6. Ombuigrol (meelooprol)
7. Spanrol
8. Draagrol (op de retourzijde)
9. Transportband
10. Stuurrol (instelbaar)

Sign for tension pulley with tension direction Sign for driving pulley Sign for belt running direction
Aanduiding voor aandrijftrommel Aanduiding voor spanrol met spanrichting Aanduiding voor bandloopichting

Neusovergang

Een neusovergang is een scherpe overgang waar een transportband buigt over een kleine radius. Hierdoor kunnen kleinere producten worden overgedragen tussen delen van een transportbandsysteem. Om de spanning te beperken die optreedt in de transportband als gevolg van het buigen, wordt de omslagen hoek gereduceerd tot ca. 135°. Dit vormt de vorm van een omgekeerde neus wanneer dit vanaf de zijkant wordt bekeken. We spreken van rollende neusovergang wanneer de overdracht plaats vindt op smalle rollen, naast elkaar gemonteerd, met steunpunten tegen de doorbuiging. Wanneer de band over een vaste plaat buigt, dan wordt het een vast mes overgang genoemd.

Raadpleeg http://blog.habasit.nl/2018/11/reduceren-van-frictie-op-transportbanden-met-een-neusovergang/ voor meer informatie over neusovergangen.

Contrabuiging

Wanneer de onderzijde van een transportband naar buiten buigt, dan wordt dit contrabuiging genoemd. Het is belangrijk dat banden in twee richtingen kunnen buigen (buigen en contrabuigen). Wanneer er geleideprofielen worden gebruikt op de band, dan verhoogt de contrabuiging de standaard minimum benodigde roldiameter. U kunt de contrabuigwaarden vinden in het product datablad van het bandtype.

Bombage

Bombage (cilindrisch-conisch) op één of meer rollen wordt gebruikt om een transportband “zelf-sporend” te maken. Voor weefsel-transportbanden, adviseren we een rolontwerp met een cilindrisch deel in het midden gebaseerd op 50% van de bandbreedte, met een conisch deel aan beide zijden, eindigend met een kleinere diameter aan de zijkanten. De hoogte van de bombage hangt af van de roldiameter, de dwarsstijfheid van de transportband en de wrijving tussen de band en de rol. Onze Engineering Guide bevat tabellen die deze waarden aangeven.

Raadpleeg: http://blog.habasit.nl/2018/07/pulley-met-bekleding-gebombeerd-maken-of-niet/ voor meer informatie over de bombage.

Accumulatie

Wanneer een product op de transportband wordt tegengehouden, terwijl de band loopt, dan noemen we dit accumulatie. Om dit te doen heeft u een transportzijde nodig met een lage wrijving vergeleken met het product dat op zijn plaats wordt gehouden. Merk op dat er voor accumulatietoepassingen verbindingsmethoden zijn waarbij een voorkeurslooprichting wordt geadviseerd om te voorkomen dat de verbinding wordt open “gepeld”.

Conveyor belt accumulation

Voorspanning

Bij het installeren van een transportband is het belangrijk om voldoende voorspanning te gebruiken. Wanneer de voorspanning te laag is, verliest u grip op de aandrijving nadat het weefsel is gerelaxeerd en kan er slip ontstaan. Voor een transportband met PET-treklaag, is de voorspanning bij installatie tenminste 0,3% (0,5% voor PA-treklaag), hetgeen doorgaans voldoende is voor een juiste werking. Wanneer u een zware toepassing heeft, is het eenvoudig om de benodigde voorspanning te berekenen met ons Selecalc calculatieprogramma. Als alternatief kunt u de transportband in kleine stappen spannen, totdat deze zonder door te slippen met volle belasting draait.

Bandloop

Wanneer een transportband is geïnstalleerd en alle rollen lopen loodrecht op de draaiende band, dan zorgt de voorspanning ervoor dat de bombage op de rollen er voor zorgt dat de transportband zelfsporend is. U kunt de bandloop beïnvloeden en een correctie uitvoeren met behulp van de stuurrol. Automatische bandsturing wordt vaak gebruikt voor transportbanden met één of meer neusovergangen. In geval van een laterale belasting, waarbij product op of van de transportband af geschoven wordt, worden vaak geleideprofielen gebruikt voor het absorberen van de laterale krachten en om de band in positie te houden.

Raadpleeg:http://blog.habasit.nl/2017/06/hoe-kan-je-instabiele-bandsturing-voorkomen/ voor meer informatie over de bandloop

Delaminatie

Plantaardige vetten of oliën kunnen de hechting tussen de verschillende bandlagen reduceren. In de loop der tijd kunnen deze lagen van elkaar loslaten, dit noemen we delaminatie. Dit effect wordt versneld wanneer de zijkanten van de transportband in contact komen met het frame van de transportband en beschadigd raken. Stress als gevolg van buigen en tegenbuigen bij kleine bandovergangen heeft ook een negatieve invloed en versnelt dit proces. Er zijn transportbanden beschikbaar voor toepassingen waarbij vetten of oliën zijn betrokken, die resistent zijn voor hun effecten.

Engineering Guide voor weefseltransportbanden

Neem contact met ons op voor meer informatie, of download onze gratis Engineering Guide met meer ontwerptips voor ingenieurs.

2020 oktober 27  |  Posted by

René Grevengoed

René Grevengoed is an Application Engineer who has worked at Habasit in the Netherlands since 1996. He speaks native Dutch and he is also fluent in English. Grevengoed specializes in general conveying, including fabric conveyor and power transmission belts. His expertise is applicable in several industries, including food, material handling, as well as printing and paper applications. Grevengoed’s experience began in workshops and onsite fittings where he was able to acquire the necessary special skills in order to progress to where he is today.

Contact us for personal support

Get advice

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*Your email address will not be published