Bijgewerkte ATEX-richtlijn voor transportbanden in explosiegevaarlijke omgevingen: bent u up-to-date?

Bijgewerkte ATEX-richtlijn voor transportbanden in explosiegevaarlijke omgevingen: bent u up-to-date?

Veiligheid staat altijd voorop in de industrie, of het nu gaat om het voorkomen van ongevallen en de verontreiniging van voedsel, of brand-, chemisch- of explosiegevaar.
De laatstgenoemden behandelt de EU ATEX-richtlijn. Aangezien de inhoud van deze richtlijn is bijgewerkt in december 2018, naar aanleiding van recente wijzigingen in de standaarden, leek dit mij een goed moment om eens te kijken naar de relevante factoren bij explosiepreventie.

De ATEX-richtlijn

ATEX staat voor ATmosphere EXplosive, en is de naam van een Europese richtlijn omtrent explosiegevaren onder atmosferische condities. Het doel van de richtlijn is een veilige omgeving creëren door explosiegevaren te beperken en voorkomen.

De ATEX-richtlijn is van toepassing op een elektrisch apparaat als geheel. Een individueel onderdeel van een transportinstallatie, bijvoorbeeld de band, is geen elektrisch apparaat en kan dus zelf niet ATEX-gecertificeerd zijn. Hoewel de transportband wel het verschil kan maken bij de beslissing, is het de installatie als geheel die al dan niet voldoet aan de richtlijn.

Risico op een explosie

Tijdens een productieproces of transport kan er explosief gas of stof ontstaan. Explosiegevaren zijn aanwezig bij het transporteren van meel, het bottelen van alcohol en de productie van vuurwerk of ammunitie. In deze omgevingen is het essentieel om hoge temperaturen of vonken als gevolg van statische ontlading te vermijden. Dit zijn potentiële gevaren in een droge omgeving, bijvoorbeeld wanneer een transporteur onjuist is geïnstalleerd en hierdoor een slippende transportband heeft.

Het risico op een explosie verschilt per omgeving. De omgevingen zijn op te delen in verschillende zones, te zien in onderstaande tabel:

Zone Duration of the occurrence of an explosive atmosphere Equipment category
Gases, vapors, mists 0 continuously, for a long period, frequently 1G
1  occasionally 2G
2 rarely and for a short period 3G
Dusts 20 continuously, for a long period, frequently 1D
21  occasionally 2D
22  rarely and for a short period 3D

(bron)

Transportbanden van Habasit met een Conformiteitsverklaring (DoC)

Om onze transportbanden geschikt te maken voor een explosieve omgeving, worden ze uitgevoerd met geleidende draden. Dit voorkomt statische oplading van de band en daardoor ook vonkvorming.

De volgende transportbanden van Habasit zijn uitvoerig getest en worden geleverd met een officiële Conformiteitsverklaring waarop is vermeld dat ze gebruikt kunnen worden in ATEX-zones 1, 2, 20, 21 en 22.
EMB-12EMCH
ENB-12ERCH
EMB-20EMCH
NAB-20EFWV-A2F1
ENA-151AEBH

Verschillende voorwaarden zijn van belang, zoals een maximale snelheid van 5 m/s en een correcte installatie van de band. Een verkeerde installatie kan namelijk tot slip leiden, waarbij mogelijk een statische lading ontstaat.

De updates van de ATEX-richtlijn van december 2018 gaan niet over technische wijzigingen van de banden of bepaalde bandvereisten. Wel zijn er veranderingen in verwijzingen naar delen van de richtlijn, zijn de standaarden voor gezondheid en veiligheid gewijzigd, en is de productmarkering die de gebruiksvoorwaarden beschrijft aangepast.

Kiest u een transportband voor een potentieel gevaarlijke omgeving? Neem dan contact met mij op, zodat ik u kan helpen bij het vinden van de beste transportband voor uw behoeften. Habasit neemt veiligheid serieus, en we hebben ons huiswerk gedaan om ervoor te zorgen dat uw transportband efficiënt, betrouwbaar en veilig is.

2019 juni 4  |  Posted by

Editorial Team

Articles created by the Expert Blog Editorial Team

Contact us for personal support

Get advice

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*Your email address will not be published